1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op het moment dat uw geen lid bent van Breath and Body
 2. U bent op de hoogte van deze voorwaarden, de disclaimer en de privacyverklaring.  U ontvangt deze schriftelijk bij u eerste activiteit van Breath and Body zodat u deze kunt ondertekenen.
 3. Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol, drugs en/of slaapverwekkende medicijnen deel te nemen aan de activiteiten van Breath and Body.
 4. U wordt verzocht om met schone kleding, kortgeknipte nagels en een goede lichaamsverzorging deel te nemen aan de les.
 5. Breath and Body is niet aansprakelijk voor schade of verlies aan u persoonlijke eigendomen
 6. Breath and Body is niet aansprakelijk voor mentale of fysieke blessures die u oploopt tijdens de activiteit. De activiteit geschiedt derhalve altijd onder eigen risico tenzij anders aangegeven.
 7. Activiteiten worden altijd geleid door personen die bekwaam zijn en erkend door de activiteit die zij geven. Bijvoorbeeld, iemand die een maritale activiteit verzorgt is erkend als leraar en/of full instructor/instructor in training. In het laatste geval is er altijd ook een volledig erkende leraar/instructor aanwezig.
 8. De algemene voorwaarden en disclaimer zijn ook van toepassing bij lessen van externe instructeurs. Tenzij anders aangegeven.
 9. U mag de activiteit tot een week van tevoren annuleren met recht op restitutie tenzij anders vermeld. Het staat u vrij als uw hier niet aan kunt voldoen om een vervanger voor u zelf te regelen.
 10. Mocht een activiteit niet doorgaan in verband met onvoorziene omstandigheden, wordt er een nieuwe datum gekozen. Mocht u deze datum verhinderd zijn heeft u recht op restitutie van het door u betaalde bedrag.
 11. Alle activiteiten worden voor aanvang betaald. Tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen met Breath and Body
 12. Het is niet toegestaan om het aangeleerde, zonder toestemming van Breath and Body aan derden te doceren.
 13. Tijdens de activiteiten kan er beeld en/of videomateriaal opgenomen worden. Deze materialen kunnen worden ingezet voor promotionele doeleinden. Mocht u hier niet deel van willen uitmaken, dient u dit aan te geven via de toestemmingsverklaring.
 14. Alle incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die gemaakt moeten worden door Breath and Body om de financiële verplichtingen van de deelnemer te incasseren, zijn voor rekening van u als deelnemer.
 15. U krijgt bij aanschaf van een activiteit deze Algemene Voorwaarden digitaal toegezonden, tezamen met de privacyverklaring en de disclaimer. Deze moeten voor aanvang van de activiteit getekend ingeleverd zijn. Hetzij fysiek of via klantenservice@breathandbody.nl