Activiteiten bij Breath and Body
Belofte van gedrag

  • Als deelnemer aan trainingen en seminars begrijp ik, dat ik verantwoordelijkheid draag en behandel de instructeur(s), deelnemers, toeschouwers, officials en vrijwilligers met respect en op ethische wijze.

lk begrijp en volg de training van de Russische krijgskunst Systema. lk verzeker mijzelf van duidelijk begrip en volg nauwkeurig de veiligheidsaanwijzingen van de instructeur(s) en training partners.

  • lk neem geen deel aan en tolereer geen geweld, agressief of disrespectvol gedrag naar instructeur(s), deelnemers, toeschouwers, officials en vrijwilligers.
  • lk accepteer dat het niet naleven van de bovenstaande normen, kan resulteren in verwijdering van de training of seminar en van het trainings- en/of seminarterrein.

Aansprakelijkheid

  • lk verklaar als deelnemer aan de Systema lessen van Breath and Body dat ik vrijwillig en op eigen verzoek deelneem aan de activiteiten.

Bij het beoefenen/deelnemen aan, in wat voor manier dan ook, inclusief reizen naar en van de bijeenkomsten, zal ik hierbij:

  • Erkennen en volledig begrijpen/weten dat ik bezig ben met een full contact krijgskunst en in het evenement slagen, trappen, wurgingen, pakkingen, gewrichtsklemmen, trainingswapens, kracht en inzet gewicht, kortom gevecht situaties beoefend worden die bij verkeerde toepassing door mezelf of anderen voor letsel inclusief blijvende invaliditeit of overlijden of andere vormen van schade kunnen zorgen. Dit niet alleen veroorzaakt door mijn eigen acties, inactiviteit of nalatigheid, maar ook door de acties, inactiviteit of nalatigheid van anderen. lk accepteer alle verantwoordelijkheid voor de schade volgend op deze verwondingen / schade, blijvende invaliditeit of overlijden.
  • lk bevrijd, zie of van, spreek vrij middels deze overeenkomst de deelnemende instructeurs, deelnemers, officials, gastheren, samen met hun verbonden clubs, hun bestuurders, directeuren, vertegenwoordigers en andere werknemers of vrijwilligers van het seminar, officials van het evenement, medisch personeel, andere deelnemers en toepasselijke eigenaars, verhuurders, huurders van het pand waar het evenement plaats vindt, van elke vorm van rechtsvervolging en/of schadeclaims. ledereen genoemd in deze opsomming wordt in het vervolg aangeduid met het woord “Relaties”. Relaties worden gevrijwaard van enige en alle claims, eisen, verliezen of schade wegens verwondingen, inclusief blijvende invaliditeit en overlijden of schade aan bezit, veroorzaakt of beweerd te hebben veroorzaakt in zijn geheel of gedeeltelijk door nalatigheid van de “Relaties”.

lk heb de bovenstaande waarschuwing, verklaring van afstand en publicatie gelezen en ik begrijp welke rechten ik opgeef door deze te ondertekenen, wetende dat ik dit vrijwillig onderteken. lk ben bekend met de risico’s en de condities die er zijn zodra ik ga deelnemen en, teken hiervoor vanuit mijn eigen vrije wil. lk verzeker dat ik tenminste 18 jaar ben en ingeval van minderjarigheid (tenminste 16 jaar) er schriftelijk toestemming is van ouder(s).