Het is vaak iets ongrijpbaars, ontastbaar voor leerkrachten, ouders of andere mensen in een verzorgende rol. Soms wordt het benaderd als een individueel probleem, maar dat is het niet. Het is een groepsproces, en de aanpak van pesten veranderd zo snel. Ik geloof in een groepsindividueel proces. En ja groepsindividueel is geen woord, ik heb het zojuist bedacht. Om pesten op te lossen moet men aan het werk met de groep, de pester, de gepeste en meekijkers. Iedereen heeft de kracht in zichzelf om het op te laten lossen. Maar we moeten bereid zijn om te werken aan elk stukje. Alleen kom je er niet. Samen komen we tot de oplossing.

Wordt uw kind gepest?
Bent u een leerkracht die pestgedrag in zijn/haar klas heeft?
Wordt u zelf gepest?

Neem vrijblijvend contact met mij op.

Pesten