1. Door inschrijving verbindt het nieuwe lid zich voor een jaarabonnement aan Breath and Body wat automatisch verlengd wordt tot wederopzegging.

2. Afzeggingen van trainingen in verband met feestdagen, vakanties, seminars en ziekte zullen tijdig worden gecommuniceerd.

3. De deelnemer betaalt contributie voor het lidmaatschap. Wijzigingen in lesdagen, -tijden voorbehouden. Jaarlijks kan er een tariefwijziging plaatsvinden. Deze betalingen vinden plaats door middel van een automatische incasso

4. Er kan gekozen worden voor een maandelijks, kwartaal of jaarcontributie.

5. Er wordt geen restitutie van de contributie verleend. Ook als er geen gebruik wordt gemaakt van de aangeboden lessen.

6. De deelnemer is een betaling van lesgeld verschuldigd aan Breath and Body. Tot het abonnement schriftelijk is opgezegd. De opzegtermijn is uiterlijk een maand voor het verlopen maand-, kwartaal- of jaarcontributietermijn. Indien de deelnemer voor deze datum niet heeft opgezegd dient alsnog de komende maand-, kwartaal- of jaarcontributie termijn betaald te worden.

7. Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol, drugs en/of slaapverwekkende medicijnen deel te nemen aan de les. Bij het vermoeden of het constateren hiervan heeft de instructeur het recht om de deelnemer uit de les te verwijderen, zonder recht op teruggaaf van lesgeld.

8. U wordt verzocht om met schone kleding, kortgeknipt nagels en een goede lichaamsverzorging deel te nemen aan de les.

9. Breath and Body raadt aan om geschikte kleding en trainingswapens aan te schaffen voor de trainingen en is derhalve niet aansprakelijk voor schade aan kleding. Bij vragen over geschikte kleding en/of trainingswapens kan de deelnemer Breath and Body om advies vragen

10. Alle kosten, waaronder incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die gemaakt moeten worden door Breath and Body om de financiële verplichtingen van de deelnemer te incasseren, zijn voor rekening van de deelnemer

11. De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij de disclaimer getekend heeft en derhalve dat deelname aan de lessen op eigen risico geschiedt, en Breath and Body niet aansprakelijk wordt gesteld voor schade/letsel.

12. Tijdens de lessen en seminars kan er beeld en/of videomateriaal opgenomen worden. Dit materialen kan worden ingezet voor promotionele doeleinden. Mocht een deelnemer hier niet een deel van willen uitmaken. Moet dit aangegeven worden via de toestemmingsverklaring

13. Externe instructeurs hebben toestemming van Breath and Body om een activiteit te mogen verzorgen. De disclaimer is ook van toepassing op lessen van externe instructeurs.

14. Het is niet toegestaan om het aangeleerde, zonder toestemming van Breath and Body aan derden te doceren.

15. Schade of verlies aan uw persoonlijke eigendommen vallen niet onder de aansprakelijkheid van Breath and Body.

16. Bij misbruik van de aangeleerde technieken wordt u per direct van de ledenlijst geweerd en mag u niet meer deelnemen aan onze activiteiten. U heeft dan ook geen recht op restitutie van de al betaalde lessen en/of activiteiten.

17. U mag seminars een week van tevoren annuleren met recht op restitutie, tenzij anders vermeld. U mag dan wel een vervanger regelen.

18. Wijziging in de Algemene Voorwaarden worden schriftelijke kenbaar gemaakt.